Panellenica

Un blog sui Greci antichi, oggi

9. La seconda declinazione

La seconda declinazione

La seconda declinazione è rappresentata dai sostantivi maschili, femminili e neutri il cui tema termina in -o; si tratta quindi, come già per la prima declinazione, di una declinazione tematica. Prevede terminazioni distinte per il maschile-femminile e per il neutro esclusivamente nei casi diretti (nom./acc./voc.). Le terminazioni dei casi diretti del neutro sono sempre uguali fra loro.

Terminazioni della II declinazione

 

Singolare Maschile e femminile Neutro
N -ος ­-ον
G -ου
D -ῳ
A -ον
V -ον
Plurale Maschile e femminile Neutro
N ο -ᾰ
G -ων
D -οις
A -ους -ᾰ
V ο -ᾰ
Duale
NA
GD -οιν

 


Temi maschili e femminili

Singolare χρονο-  ὁδο-
N χρόν-ος ὁδ-ός
G  τοῦ χρόν-ου τῆς ὁδ-οῦ
D τῷ χρόν-ῳ τῇ ὁδ-ῷ
A τὸν χρόν-ον τὴν ὁδ-όν
V χρόν-ε ὁδ-έ
Plurale  χρονο-  ὁδο-
N οἱ χρόν-οι αἱ ὁδ-οί
G   τῶν χρόν-ων τῶν ὁδ-ῶν
D τοῖς χρόν-οις ταῖς ὁδ-οῖς
A τοὺς χρόν-ους τὰς ὁδ-ούς
V χρόν-οι ὁδ-οί
Duale χρονο- ὁδο-
NA τὼ χρόν-ω τὼ ὁδ-ώ
GD   τοῖν χρόν-οιν   τοῖν ὁδ-οῖν

Temi neutri

φυλλο-
Singolare Plurale
N τὸ φύλλ-ον τὰ φύλλ-α
G  τοῦ φύλλ-ου τῶν φύλλ-ων
D τῷ φύλλ-ῳ τοῖς φύλλ-οις
A τὸ φύλλ-ον τὰ φύλλ-α
V φύλλ-ον φύλλ-α
Duale φυλλο-
NA τὼ φύλλ-ω
GD   τοῖν φύλλ-οιν

Note

 • I sostantivi θεός e λαός non hanno un vocativo proprio ma impiegano in sua vece il nominativo; al vocativo ἀδελφός ritrae l’accento (ἄδελφε).
 • Alcuni sostantivi possono essere tanto maschili quanto femminili; a determinare il genere nel contesto è perciò l’articolo:  ἵππος “il cavallo” / ἵππος “la cavalla”.
 • Alcuni sostantivi sono eterogenei: sono di genere maschile al singolare, di genere neutro al plurale:  σῖτος “il cibo” / τὰ σῖτα “i viveri”;  δεσμός “la catena” / τὰ δεσμά (ma anche οἱ δεσμοί) “le catene”.
 • Quando il soggetto è un neutro plurale, il verbo si trova comunemente al singolareτὰ ζῶα ἐν τῷ ταλάρῳ ἐστί “gli animali sono in gabbia”. 

Vocabolario di base

Nomi maschili e femminili

 • ἄγγελος, ου, ὁ messaggero
 • ἀγρός, οῦ, ὁ campo
 • ἀδελφός, οῦ, ὁ fratello
 • ἄμπελος, ου, ἡ vite
 • ἄνεμος, ου, ὁ vento
 • ἄνθρωπος, ου, ὁ uomo
 • ἄργυρος, ου, ὁ argento, denaro
 • ἀριθμός, οῦ, ὁ numero
 • βάρβαρος, ου, ὁ straniero
 • βάτραχος, ου, ὁ rana
 • βίος, ου, ὁ vita
 • γέρανος, ου, ἡ gru
 • γεωργός, οῦ, ὁ contadino
 • δῆμος, ου, ὁ popolo
 • διάλεκτος, ου, ἡ lingua
 • διδάσκαλος, ου, ὁ maestro
 • Διόνυσος, ου, ὁ Dioniso
 • δοῦλος, ου, ὁ schiavo
 • ἔμπορος, ου, ὁ mercante
 • ἔπαινος, ου, ὁ lode, elogio
 • ἥλιος, ου, ὁ sole
 • ἤπειρος, ου, ἡ continente, terraferma
 • Ἥφαιστος, ου, ὁ Efesto
 • θάνατος, ου, ὁ morte
 • θεός, οῦ, ὁ/ἡ dio/dea
 • θησαυρός, οῦ, ὁ tesoro
 • θυμός, οῦ, ὁ animo
 • ἰατρός, οῦ, ὁ medico
 • ἵππος, ου, ὁ/ἡ cavallo/cavalla
 • κάθοδος, ου, ἡ discesa
 • καρπός, οῦ, ὁ frutto
 • κῆπος, ου, ὁ giardino
 • κίνδυνος, ου, ὁ pericolo
 • κόσμος, ου, ὁ ornamento, cosmo
 • κύριος, ου, ὁ signore
 • λίθος, ου, ὁ pietra
 • λόγος, ου, ὁ parola; discorso; ragione
 • μισθός, οῦ, ὁ paga
 • μῦθος, ου, ὁ mito, racconto, favola
 • ναός, οῦ, ὁ tempio
 • νῆσος, ου, ἡ isola
 • νόμος, ου, ὁ legge
 • νόσος, ου, ἡ malattia
 • ξένος, ου, ὁ ospite; straniero
 • ὁδός, οῦ, ἡ via
 • οἶκος, ου, ὁ casa
 • Ὄλυμπος, ου, ὁ Olimpo
 • Οὐρανός, οῦ, ὁ Urano; cielo
 • ὀφθαλμός, οῦ, ὁ occhio
 • παρθένος, ου, ἡ vergine; ragazza
 • πόλεμος, ου, ὁ guerra
 • πόνος, ου, ὁ fatica
 • πόντος, ου, ὁ mare
 • ποταμός, οῦ, ὁ fiume
 • ῥάβδος, ου, ἡ bastone
 • στρατηγός, οῦ, ὁ stratego, comandante
 • σύμμαχος, ου, ὁ alleato
 • τάφρος, ου, ἡ fossa
 • τρόπος, ου, ὁ modo; costume
 • τύραννος, ου, ὁ tiranno, re
 • υἱός, οῦ, ὁ figlio
 • ὕπνος, ου, ὁ sonno
 • φθόνος, ου, ὁ invidia
 • φιλόσοφος, ου, ὁ filosofo
 • φόβος, ου, ὁ paura
 • χρόνος, ου, ὁ tempo
 • χρυσός, οῦ, ὁ oro
 • ψάμμος, ου, ἡ sabbia

Nomi neutri

 • ἀργύριον, ου, τό denaro
 • ἄστρον, ου, τό stella
 • βιβλίον, ου, τό libro, rotolo
 • δάκρυον, ου, τό lacrima
 • δένδρον, ου, τό albero
 • δῶρον, ου, τό dono
 • εἴδωλον, ου, τό immagine
 • ἔργον, ου, τό opera
 • ζῷον, ου, τό animale
 • θεάτρον, ου, τό teatro
 • θηρίον, ου, τό belva
 • ἱερόν, οῦ, τό tempio; santuario
 • ἱμάτιον, ου, τό mantello
 • μέταλλον, ου, τό metallo
 • μέτρον, ου, τό misura
 • ὅπλον, ου, τό arma
 • παιδίον, ου, τό fanciullo
 • πεδίον, ου, τό pianura
 • σημεῖον, ου, τό segno
 • στέρνον, ου, τό petto
 • σῦκον, ου, τό fico
 • τεκμήριον, ου, τό indizio, prova
 • τέκνον, ου, τό figlio
 • τόξον, ου, τό arco
 • φάρμακον, ου, τό rimedio; veleno
 • φύλλον, ου, τό foglia

Verbi

 • γιγνώσκω conoscere
 • ἔδω mangiare
 • πίνω bere

Parti indeclinabili

 • cong. coord. disgiuntiva o
 • ὡς avv. di modo come; cong. subord.
 • ὥσπερ avv. di modo come
 • ἄνω avv. di luogo sopra, in alto
 • κάτω avv. di luogo sotto, in basso

Esercizio 9.1

Traduci:

τῷ ἀγρῷ     ἡ ἄμπελος     τῶν ἀνθρώπων     τὸν σύμμαχον     οἱ οἶκοι     τοῖς καρποῖς     τοὺς θεούς     ὦ ἄγγελοι     τοῦ γεωργοῦ     τῷ βίῳ     τὴν παρθένον     τοῦ ποταμοῦ     ὁ τύραννος     τὸν κόσμον


Esercizio 9.2

Traduci:

i campi (nom. pl.)     le opere (acc. pl.)     alle cavalle     i frutti (nom. pl.)     agli animali     la vita (acc. s.)     del continente     i comandanti (acc. pl.)     dei teatri     alla discesa     l’isola (acc. s.)     dio (voc. s.) dei venti      le immagini (nom. pl.)     dell’occhio     ai racconti     le paure (nom. pl.)     dei pericoli     le misure (acc. plur.)     dell’albero


Esercizio 9.3

Traduci:

 1. Ἡ σωφροσύνη καὶ τὸ μέτρον δῶρά εἰσι τῶν θεῶν.
 2. Ὁ ἰατρὸς γιγνώσκει τὰ τῶν νόσων σημεῖα.
 3. Ἐν τοῖς κήποις τὰ ῥόδα, ἐν τῷ οἴκῳ τὰ τέκνα θάλλει.
 4. Οἱ τῶν ἀγρῶν καρποὶ μισθὸς τῶν πόνων τοῖς γεωργοῖς εἰσιν.
 5. Οἱ θεοί, ὥσπερ Ὅμηρος λέγει, οὔτε σῖτον ἔδουσιν, οὔτε οἶνον πίνουσι, ἀλλὰ τὴν ἀμβροσίαν.

Esercizio 9.4

Traduci:

 1. Ὁ θεὸς τῷ ἀνθρώπῳ τὴν εὐτυχίαν οὐ παρέχει ἄνευ πόνου.
 2. Ὁ ἥλιος κόσμος τοῦ οὐρανοῦ ὑπὸ τῶν ποιητῶν λέγεται.
 3. Ἡ νίκη τῷ στρατιώτῃ τὸν μισθὸν καὶ τὴν εὐδοκιμίαν φέρει.
 4. Ὑπὸ τοῦ Νείλου ποταμοῦ ἡ εὐδαιμονία καὶ ἡ εὐκαρπία τῇ Αἰγύπτῳ φέρονται.
 5. Ἐν ταῖς τοῦ βίου συμφοραῖς ἀεὶ γιγνώσκονται οἱ φίλοι.
 6. Οἱ στρατιῶται ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας μάχονται καὶ οὐ δείδουσι τὸν θάνατον.
 7. Τὰ τροπαῖα σημαίνει τοῖς πολίταις τὴν τῶν στρατιωτῶν ἀρετήν.
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: